Home / Dầu nền

Dầu nền

Dầu lô hội ( Aloe Vera Oil )

dầu lô hội

Dầu lô hội ( Aloe Vera Oil ) là sản phẩm được chiết xuất từ các gel nằm trong thân lá lô hội, và được chiết xuất bằng phương pháp ngâm  trong một số loại dầu dẫn ( dầu hạnh nhân, dầu oliu … ). Dầu lô hội đem lại …

Read More »